Mỗi một đơn vị làm việc đều có những quy định chung cho đơn vị đó, chúng tôi cũng có những quy định riêng của chúng tôi, từ những điều nhỏ nhất, chúng tôi cũng có những quy định cho riêng nó, mục đích để đưa ra những sản phẩm tốt và có độ thẩm mỹ cao.

  • Quy định về khâu thiết kế:

1: Thiết kế phải xác thực và dễ dàng thi công

2: Chuẩn thời gian đúng tiến độ

3: Khảo sát kỹ, ý tưởng chuẩn

  • Quy định về thi công

1: Đặt thiết kế làm chuẩn

2: Luôn nâng cao tay nghề

3: Chuẩn xác về tiến độ

Sau đây là một số quy định về website:

  1. Tất cả những nội dung trên website đều thuộc bản quyền của CÔNG TRÌNH ĐẸP, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức, cho phép chia sẻ và bình luận.
  2. Không bình luận những từ ngữ không hợp với thuần phong mỹ tục người Việt.
  3. Không chia sẻ và bình luận site dưới hình thức spam và lôi kéo.